Castleman’s disease with submaxillary lymphadenectasis as the main manifestation: a case report
Chai Congna, Jiao Jianjun, Jin Shubin, Shi Guang, Cheng Bingkun.
West China Journal of Stomatology . 2022, (2): 232 -235 .  DOI: 10.7518/hxkq.2022.02.016