Efficacy of periodontal endoscope-assisted non-surgical treatment for severe and generalized periodontitis
Shi Jiahong, Xia Jiaojiao, Lei Lang, Jiang Sheng, Gong Hongchun, Zhang Ye, Cheng Yan, Li Houxuan
West China Journal of Stomatology . 2020, (4): 393 -397 .  DOI: 10.7518/hxkq.2020.04.007