Effects of scaffold microstructure and mechanical properties on regeneration of tubular dentin
Liu Yiping, Wang Jue, Tian Zilu, Zhai Peisong, Wang Zhanqi, Zhou Yanmin, Ni Shilei
West China Journal of Stomatology . 2020, (3): 314 -318 .  DOI: 10.7518/hxkq.2020.03.015