Role and mechanism of Galectin-3 gene in proliferation, invasion, and apoptosis of oral squamous cell carcinoma
Zheng Fang, Feng Qiu, Junfang Zhao, Qiang Sun, Bin Qiao, Guanghui Li, Xinming Li
West China Journal of Stomatology . 2018, (4): 404 -409 .  DOI: 10.7518/hxkq.2018.04.011